อนุทิน 114852 - คลินิกเทคโนโลยี

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ต้องดูทั้ง ผู้ส่งสาร สารหรือข้อมูลที่จะส่ง ประเภทสื่อ และประเภทผู้รับสาร

เขียน 02 Oct 2012 @ 11:37 ()


ความเห็น (0)