อนุทิน 114827 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๕๑. ใช้บันทึกใน GotoKnow ทบทวนความเคลื่อนไหวของการพัฒนาทักษะประชากรในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ ผมกับอาจารย์ณัฐพัชร์ ทองคำ และคุณสินีย์ โชติบริบูรณ์ จากเครือข่ายวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล จะรวมตัวกันชั่วคราวแล้วพากันไปจัดกระบวนการเวทีครูเพื่อศิษย์ให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมทักษะและความพร้อมให้กับกลุ่มนักศึกษาครูหลักสูตรใหม่ ๕ ปีที่จะต้องออกไปฝึกสอนในเทอมหน้า ก่อนจบการศึกษาและออกไปเป็นครูร่วมกันสร้างคนของประเทศชาติต่อไป

ผมวางแผนที่จะใช้ Entry-Point ตรงการถอดบทเรียนตนเองและทำบันทึกการฝึกสอนของนักศึกษาครูในรูปแบบการบันทึกข้อมูลบทเรียนจากภาคสนาม  (Field Note and Report) เพื่อเป็นตัวเปิดไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างมีความหมายที่สุดในหลายด้าน นับตั้งแต่การเป็นเครื่องมือให้การติดตามพัฒนาเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่จะมีครูฝึกสอนไปประจำอยู่ระยะหนึ่งอย่างเป็นระบบที่ไม่เป็นเพียงการฝึกสอน การเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองของนักศึกษาฝึกสอน และการได้เก็บข้อมูลพัฒนารูปแบบการฝึกสอนอย่างได้ผล เพื่อทำเป็นคู่มือพัฒนาศาสตร์ของการสอนต่างๆ  (Pedagogy) ต่อไปของสาขาวิชาครุศาสตร์ ในเงื่อนไขแวดล้อมใหม่ๆของปัจจุบันและในอนาคต

หลังจากได้ประสานงานและเตรียมการต่างๆกันพอสมควรแล้ว ในช่วงที่พอจะมีเวลาเตรียมสื่อและศึกษาตรวจสอบแง่มุมต่างๆเพื่อดำเนินการสิ่งที่จะต้องทำให้ดีที่สุดนี้ ผมจึงใช้ขุมความรู้ของคนเขียนบันทึกใน GotoKnow นี่เอง มาเป็นแหล่งอ่านศึกษา เหมือนเป็นการนั่งทบทวนวรรณกรรมที่บันทึกและรายงานอย่างมีส่วนร่วมจากคนทำงาน เพื่อเห็นสภาวการณ์ต่างๆที่มีความเป็นปัจจุบันของประเทศได้เป็นอย่างดีมากทีเดียว

เขียน 01 Oct 2012 @ 21:35 () แก้ไข 01 Oct 2012 @ 22:25, ()


ความเห็น (0)