อนุทิน 114812 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • ตัวอย่าง Happy Soul ความหมายที่ยิ่งใหญ่ของลมหายใจของเราเอง บันทึกของคุณปริม

ลมหายใจ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504165

  • "หลวงปู่ติช นัท ฮันท์ พูดอยู่เสมอว่า การหายใจเข้าออกเป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นความรื่นรมย์ยิ่ง ลมหายใจของเราเชื่อมต่อร่างกายและจิตใจ บางครั้งจิตของเราคิดถึงสิ่งหนึ่งแต่ร่างกายกำลังทำอีกอย่าง ร่างกายและจิตใจไม่สามัคคีกัน การหายใจด้วยความรู้ตัวการพิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นสะพานที่สำคัญมากในการนำร่างกายและจิตใจมาอยู่ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียว 

    เช้านี้ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณ...ขอบคุณลมหายใจที่ยังมาอยู่ด้วยกัน ฉันนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวโกว่า "ให้เอาลมหายใจเป็นกัลยาณมิตร เป็นเพื่อนที่ดี ถ้าเราระลึกถึงลมหายใจบ่อยๆ ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพจิตใจให้เป็นปกติ เป็นการสร้างค่านิยมในการรักษาสุขภาพใจ ชีวิตของเราก็จะเป็นปกตสุข" 

  • "ท่ามกลางหลากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างวัน ฉันบอกตัวเองให้หยุดและสัมผัสถึงลมหายใจของตัวเองและบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าลมหายใจแล้ว การที่ได้หายใจอยู่ในวันนี้เป็นความสะดวกกายสบายใจอย่างยิ่งทีเดียวเทียบกับความฝันเมือคืน เราสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้ในวันนี้ แต่ทว่าเมื่อลมหายใจหยุดไปทุกอย่างก็จะไม่มีความหมายสำหรับเราอีกต่อไป"

  • การระลึกรู้ลมหายใจทำให้เราตื่นจากสภาวะการหลับไหลในชีวิตประจำวัน สิ่งที่อยู่กับตัวเราแต่เรามักมองข้ามไป สิ่งที่เป็นปกติธรรมดาแต่เรากลับแสวงหาความพิเศษจนลืมคุณค่าของความตื่นรู้
  • ปัญญาที่แท้คือปรีชาญาณที่ไม่ใช่มาจากการคิดผ่านสมอง
  •                                                 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เขียน 01 Oct 2012 @ 17:34 () แก้ไข 01 Oct 2012 @ 19:19, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์นพลักษณ์ ๙ เหนื่อยไหม ?

เห็นอาจารย์ถอดความจากบันทึกตลอดเลย

เดี๋ยวดุษฎีนิพนธ์ไม่เสร็จหรอกครับ ;)...