อนุทิน 114776 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • ในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการวัดผล  โปรแกรมบุ๊คมาร์คกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ครูต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้
  • ฉันพบครูรุ่นเก่าสองประเภท ประเภทหนึ่งศึกษาด้วยตนเอง จนทำได้ไม่ง้อใคร  น่าชื่นชม  ประเภทที่สองใช้น้องทำตลอด ไม่คิดจะเรียนรู้อดสงสารน้อง ๆ  ไม่ได้
  • ฉันอดคิดไม่ได้หากครูยังพึ่งตนเองไม่ได้  แล้วจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้
    อย่างไร ?
เขียน 30 Sep 2012 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)