อนุทิน 114770 - ภูสุภา

ใช้สมาธิ กลั่นกรอง เล็งให้เห็นจุดสำคัญ เป้าหมายของงาน

เกิดปัญญาแล้วทำให้สำเร็จตามที่วางแผน

อย่าหวังผลข้างเคียง โลภ หวังผลทุกเรื่องจนไม่แล้วเสร็จเรื่องงานหลัก

หรือเสร็จแบบไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

เขียน 30 Sep 2012 @ 17:08 ()


ความเห็น (0)