อนุทิน 114769 - ภูสุภา

เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน เป็นบุคลากรขับเคลื่อน เป็นคนเบื้องหลังหรือเบื้องล่าง..

เป็นคนปิดทองหลังพระ

เขียน 30 Sep 2012 @ 17:05 ()


ความเห็น (0)