อนุทิน #114697

"ไม่ยินดี..ไม่ยินร้าย".(.ท่านคเวสโก..กล่าวไว้..)...."สุขมาเยือนแล้วก็เลือนหายไป..ทุกข์มาเยี่ยม..มาแล้วก็ไป..เช่นกัน.....(ตรงนี้..ยายธีคิดเอาเอง)

เขียน:

ความเห็น (0)