อนุทิน 114697 - ยายธี

ยายธี

"ไม่ยินดี..ไม่ยินร้าย".(.ท่านคเวสโก..กล่าวไว้..)...."สุขมาเยือนแล้วก็เลือนหายไป..ทุกข์มาเยี่ยม..มาแล้วก็ไป..เช่นกัน.....(ตรงนี้..ยายธีคิดเอาเอง)

เขียน 29 Sep 2012 @ 17:29 ()


ความเห็น (0)