อนุทิน 11465 - kmsabai

kmsabai

บันทึกสิ่งที่แบ่งปันกับท่านสมคบ   เรื่องราวของการประชุมองค์กรแพทย  เรื่องเราของการร่วมมือการพัฒนากับฝ่ายต่างๆ  เรื่องรางของผู้คนที่เราต้องเปิดรับ  เข้าใจ  เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง  อย่างเข้าใจ  การเปิดพื้นที่ที่เหมาะสมกับผู้คน  แบ่งปันประสบการณ์การสนทนาเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆร่วมกัน  เรื่องของการพัฒนางานเวชระเบยน  เรื่องของการพัฒนาบุคลากร  การอบรม  เรื่องการบริหารความเสี่ยง  เรื่ององค์กรแห่งความสุข  เรื่ององค์กรที่มีชีวิต  การอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้  การนำมาประยุกต์ใช้

เขียน 15 Jun 2008 @ 00:46 ()


ความเห็น (0)