อนุทิน 114621 - 04 พันธ์ทิพย์ ศรีธรรม

ประสบการณ์และความรู้สึกจากการไปสนทนากับชาวต่างชาติ

 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น.ที่ผ่านมา ผมและเพื่อนๆได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงงาน The Wax Festival Ubon เป็นประสบการณ์ที่ผมประทับใจมาก

 ผมและเพื่อนๆ เดินหาชาวต่างชาติภายในงาน The Wax Festival Ubon โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมผลงานการแกะสลักเทียนพรรษาจากช่างฝีมือหลายคน มีการแสดงต่างๆ 

             เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาก กลุ่มผมพบกับชาวต่างชาติคนหนึ่งเลยไปขอสัมภาษณ์ เธอเป็นคนที่สวย น่ารัก และมีอัธยาศัยดีมาก จึงได้ข้อมูลดังนี้ เธอชื่อ “ไจแอน” เป็นชาวอเมริกัน เธอเพิ่งมาอุบลราชธานีเป็นครั้งแรก เพราะว่ามีพี่ชายที่มีภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เธอมีความรู้สึกประทับใจในความสวยงามของงานแห่เทียน กีฬาที่มีชื่อเสียงในประเทศของไจแอนคือ กีฬาฟุตบอล   ผมมีความภูมิใจมากที่ได้ไปสนทนากับชาวต่างชาติแล้วเขาฟังออกว่าผมต้องการสื่อสารอะไร  ประสบการณ์ในครั้งนี้มันทำให้ผมกล้าที่จะสนทนากับชาวต่างชาติ และทำให้ผมรู้ว่าผมก็สามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้เช่นกัน ประโยคที่ผมได้สนทนากับชาวต่างชาติ มีดังนี้

1.Have you everbeen to ubonrachathani?

2.What about the famous sport in your country?

                ขอขอบพระคุณ ผศ.วิไล แพงศรี ที่มอบหมายงานในครั้งนี้ให้ผมได้ไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเพราะเป็นงานที่ได้ทั้งประสบการณ์และได้ฝึกความกล้าแสดงออกในเวลาเดียวกันด้วยสำหรับความรู้และความกล้าที่ได้ในครั้งนี้ผมจะนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตนเอง


เขียน 28 Sep 2012 @ 12:42 () แก้ไข 08 Oct 2012 @ 20:07, ()


ความเห็น (2)

  • อาจารย์ดีใจที่พันธ์ทิพย์ชอบกิจกรรมนี้และบอกว่าจะนำไปต่อยอด
  • ผลการประเมิน 9/10

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้การประเมิน ผมจะนำความรู้และความกล้าที่ได้จากประสบการณ์ครั้งไปเพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน