อนุทิน 114620 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

BBC News - IQ linked to levels of happiness นักวิจัยอังกฤษพบ "โง่ จน เจ็บ" เป็นเรื่องจริง งานวิจัยนี้น่า replicate กับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย

เขียน 28 Sep 2012 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)