อนุทิน 114620 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

BBC News - IQ linked to levels of happiness นักวิจัยอังกฤษพบ "โง่ จน เจ็บ" เป็นเรื่องจริง งานวิจัยนี้น่า replicate กับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย

  เขียน:  

ความเห็น (0)