อนุทิน 114609 - หยั่งราก ฝากใบ


อย่าละเลยต่อทุกข์ของผู้ือื่น
เพราะ "ทุกข์" นั้น เป็นของร่วมกัน
วันนี้แม้เรายังไม่ทุกข์

แต่ทุกข์ของคนอื่นๆ รอบตัว
ย่อมส่งผลกับเรา ไม่มากก็น้อย ไม่ช้าก็เร็ว

เขียน 28 Sep 2012 @ 09:30 () แก้ไข 06 Oct 2012 @ 12:46, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยคะ แต่ทุกวันนี้ทุกคนละเลยกันและกันจนกลายเป็นนิสัยแล้ว ก็คงต้องดับที่ใจเรา ไม่หวังว่าใครจะเห็นใจเราว่า"ทุกข์"หรือ"สุข"คะ

เห็นด้วยที่สุดค่ะ

ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน ทำและให้ความเห็นใจต่อผู้อื่น/สิ่งรอบตัวไปเืรื่อยๆ ความดีงามนั้นจะส่งต่อไปได้ค่ะ  :)