อนุทิน #114579

มงคลชีวิต

 

๓๖. อโสกัง : จิตไม่โศกเศร้า

๓๗. วิรชัง : จิตไม่มีมลทิน

๓๘. เขมัง : จิตสงบ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เมล์ ข่าว 101.99 ไปหานะ

ครับ!..สะอาด สว่าง สงบ (ศีล ปัญญา สมาธิ)