อนุทิน 114553 - แสงแห่งความดี...

คนที่เป็นแบบอย่างในสังคมสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับสังคมได้เสมอ@ผมเชื่อเช่นนั้น@

เขียน 27 Sep 2012 @ 08:26 () แก้ไข 27 Sep 2012 @ 08:56, ()


ความเห็น (0)