อนุทิน 114524 - พิสิษฐ์ อั้ม แสนสุข

  ติดต่อ

การปกครองส่วนภูมิภาค

 การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 705 หมู่บ้าน โดยอำเภอในหมายเลข 3-4, 6, 9-13 ตามรหัสเขตการปกครองคืออำเภอในจังหวัดบึงกาฬในปัจจุบัน มีรายชื่ออำเภอดังนี้

1.อำเภอเมืองหนองคาย

2.อำเภอท่าบ่อ

3.อำเภอโพนพิสัย

4.อำเภอศรีเชียงใหม่

5.อำเภอสังคม

6.อำเภอสระใคร

7.อำเภอเฝ้าไร่

8.อำเภอรัตนวาปี

9.อำเภอโพธิ์ตาก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)