อนุทิน 114495 - อองซานซูจี

ระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำนม

วิธีการเก็บ ระยะเวลาที่เก็บได้

เก็บที่อุณหภูมิห้อง ( มากกว่า 25 องศาเซลเซียส ) 1 ชั่วโมง เก็บที่อุณหภูมิห้อง ( น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส) 4 ชั่วโมง เก็บในกระติกน้ำแข็ง 1 วัน เก็บที่ตู้เย็นช่องธรรมดา 2-3 วัน เก็บที่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง ( แบบประตูเดียว ) 2 สัปดาห์ เก็บที่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง ( แบบประตูแยก ) 3 เดือน

เขียน 25 Sep 2012 @ 23:05 ()


ความเห็น (0)