อนุทิน 114489 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ทำคนไข้จันทร์เช้ายาวจรดเที่ยงเป็นปกติ
 • บ่ายประชุมทีม R2R  ช่วยกันชื่นชม  เพิ่มเติมความเห็นให้คุณประวัตร  ทำ Action research  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เห็นความพยายามในการผ่องถ่ายความเป็นเจ้าของกิจกรรม  จากทีม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ไปยังเจ้าของบ้านแต่ละบ้าน

 • เรื่องที่ ๒  ของงาน ER   กรอบแนวคิดชัดเจน  Design  การเก็บข้อมูลเพื่อวัดว่า  โปรแกรมที่ปฏิบัติการทางการพยาบาลและฝึกทักษะคนไข้  จะทำให้คนไข้หอบหืดดูแลตนเอง  ปฏิบัติตัวเหมาะสม  ไม่ต้องกลับมารักษาซ้ำใน  ๔๘  ชั่วโมง  ถ้าออกแบบสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษาของอำเภอสระใคร  จำนวนพอเพียง   ผลการศึกษาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไข้ได้ดีขึ้นแน่นอน  คุณจุ๋มมีพิ้นฐานวิชา Stat.  และใช้ Spss.  ดีอยู่แล้ว
 • งานคุณไมตรี  ยิ่งน่าสนใจ  ไหน ๆ ทั้งงบ รพ.สต.  งบ อบต.สระใคร  ให้มาจัดซื้อทรายอะเบทใส่เพื่อไม่ให้มีลูกน้ำ  แต่จากการออกสำรวจพบหมู่บ้านที่ใช้ไม่ถูกวิธีที่จะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้  จึงใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล  เพื่อหาว่าความรู้  ทัศนคติ  หรือการปฏิบัติย่อย ๆ  อะไรบ้าง  ที่จะมีผลต่อการคงอยู่ของทรายอะเบท  ซึ่งจะมีประโยชน์เพื่อนำมาใช้คืนข้อมูลให้ชาวบ้าน  ก่อนที่ระดมความคิด  ความร่วมมือ  ดำเนินการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านที่มีแนวโน้มว่าจะมีการระบาด

 • งานคุณน้อง  รพ.สต.คอกช้าง  ก็ก้าวหน้าดี  มีคนไข้ออกจากโปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  จึงต้องเก็บเพิ่ม
  • เป็นนิมิตหมายที่ดีมาก ๆ  ความคิดเป็นระบบ  มีที่มา  เป็นขั้นเป็นตอน  ด้วยเหตุแบบนี้  จึงได้ผลแบบนี้  ด้วยทรัพยากรจำกัด  จะตัดสินใจใช้เพื่อการทำงานมากน้อยแค่ไหน  เพื่อกำจัด Risk factor  ตัวไหนก่อนหลัง  เพราะอะไร  จึงต้องมี Evidence รองรับ
  • เพิ่งเริ่มโครงการ R2R ของอำเภอปีแรก  ทีมนักวิจัยกระตือรือร้นสนใจกันขนาดนี้  ดีใจมากแล้ว
  • Happy ba นะคะเนี่ย

 

เขียน 25 Sep 2012 @ 19:43 () แก้ไข 27 Sep 2012 @ 05:32, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วก็ happy ไปกับความสุขของน้องหมออ้อค่ะ คุณภาพจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่โอ๋มาก ๆ นะคะ  

Blank โอ๋-อโณ