อนุทิน 114466 - dejavu monmon

dejavu monmon

ไม่ต้องอ้างว่าคนโน้นทำ คนนี้ทำ เพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในหน้าที่นี้แล้ว ก็ควรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป...ทำอย่างไรให้สิ่งที่เป็นปัญหาในอดีต กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปัญหา

หมายเหตุ ความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาการทำงานในหน่วยงานราชการ เรามักอ้างว่าเป็นปัญหาในอดีต ของคนโน้นบ้าง คนนี้บ้าง เป็นการบอกสังคมว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา จึงคิดว่า เปล่าประโยชน์กับการบอกอย่างนั้น สิ่งที่จะมีประโยชน์คือ ทำอย่างไรเราจึงจะจัดการปัญหาที่มีอยู่ให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาในอำนาจหน้าที่ที่เรามีและเราเ็ป็นอยู่

เขียน 25 Sep 2012 @ 07:00 ()


ความเห็น (0)