อนุทิน 114462 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันนี้ต้องไปทำเวทีถอดบทเรียน "เครือข่ายนักประสานพลัง" ของภาคประชาสังคม จ. สมุทรสาคร โดย สช.เป็นต้นเรื่อง

มีความรู้สึกว่า งานนี้สำคัญเเละประณีตมากในส่วนของการสังเคราะห์ความสำเร็จ เข้าใจว่า สช.จะใช้บทเรียนจากพื้นที่นี้เป็นต้นเเบบความสำเร็ จให้กับพื้นที่อื่นด้วย

ในส่วนการถอดบทเรียนจะมุ่งเป้าที่ บทบาทของการขับเคลื่อนผู้ที่ทำหน้าที่เป็น "นักประสานพลัง" (เรียก facilitator ก็ได้ หรือ ใช้ศัพท์ว่า นวัตกรสังคม ก็ได้) ที่ทำหน้าที่ Facilitator,Advocate,Mediator และ Empowerment

ในห้วงต่อไปของสังคมไทย บุคคลที่ทำบทบาทเหล่านี้จะมีบทบาทเเละมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับ

ติดตามกันครับ...

เขียน 25 Sep 2012 @ 05:03 ()


ความเห็น (0)