อนุทิน 114436 - krupound

krupound

วิทยาศาสตร์รากฐาน กับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)ในการบูรณาการสหสาขาวิชาในวิทยาศาสตร์โดยไม่แบ่งแยกเป็นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเด่นชัด

 

http://www3.ipst.ac.th/fsd/

เขียน 24 Sep 2012 @ 14:06 () แก้ไข 24 Sep 2012 @ 14:07, ()


ความเห็น (0)