อนุทิน 114436 - krupound

  ติดต่อ

วิทยาศาสตร์รากฐาน กับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)ในการบูรณาการสหสาขาวิชาในวิทยาศาสตร์โดยไม่แบ่งแยกเป็นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเด่นชัด

 

http://www3.ipst.ac.th/fsd/

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)