อนุทิน #114436

วิทยาศาสตร์รากฐาน กับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ (Big Idea)ในการบูรณาการสหสาขาวิชาในวิทยาศาสตร์โดยไม่แบ่งแยกเป็นสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเด่นชัด

 

http://www3.ipst.ac.th/fsd/

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)