อนุทิน 114433 - ศรีกรม

ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปรกติ -สรุปการตรวจราชการ/แจ้งเขตอำนาจการรับสำนวนคดีให้ปปส.และบชปส.ทราบ -สพร.มาประชุมที่ห้องประชุม -พรุ่งนี้มีประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ครั้งที่ ๑ ห้องร้อยปี -คติ..โรคร้ายไม่อาจหายได้ เพราะใช้ยาที่เลว...

เขียน 24 Sep 2012 @ 13:17 ()


ความเห็น (0)