อนุทิน 114397 - อ.นุ

อ.นุ

พระตรัสให้ ตัดป่า อย่าตัดไม้

ไม่เข้าใจ ตัดได้ อย่างไรหนา

เขียน 23 Sep 2012 @ 20:04 () แก้ไข 26 Sep 2012 @ 07:15, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ป่า...ในความหมายที่ว่า คือป่ากิเลส นะครับ ไม่ใช่ป่าที่เป็นต้นไม้

เขียนเมื่อ 

กิเลสเปรียบ ลำน้ำ ที่เลี้ยวลด                          
จิตเปรียบน้ำ ตามกฎ ไม่คดงอ

แม่น้ำคด ส่วนน้ำ นั้นไม่คด...

ขอบคุณครับ คุณอักขณิช

* อรุณสวัสดิ์รับคติธรรมนำใจให้ผ่องใส..

* ไม่ตัดไม้..ทำลายป่าฉันใด..จิตที่ฝึกมาดีด้วยคุณธรรม..ย่อมไม่มีกิเลสให้เศร้าหมอง..

เขียนเมื่อ 

จิตที่ฝึกมาดีด้วยคุณธรรม..ย่อมไม่มีกิเลสให้เศร้าหมอง..

น้อมสู่ใจครับ..คุณครูพี่ใหญ่

ขอบพระคุณครับผม