อนุทิน 114386 - dejavu monmon

...ตำแหน่งบริหารไม่ใช่เครื่องประดับ...จะรับไว้ก็ดูก่อนว่าทำได้หรือไม่...

เขียน 23 Sep 2012 @ 14:42 ()


ความเห็น (0)