อนุทิน 114379 - ภูคา

ภูคา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อความบางส่วนจาก ครูเพื่อศิษย์ส่งเสริมให้ศิษย์สนุกกับการเรียน : 6. จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ •ครูทำอย่างไร ให้ศิษย์เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนกำลังเรียน •ครูจัดห้องเรียนอย่างไรเพื่อสร้างความหวังว่า หากตนมานะพยายาม ตนจะประสบความสำเร็จ •ครูมียุทธศาสตร์และการกระทำอย่างไร เพื่อให้ศิษย์เรียนจากการลงมือทำ •การสร้างความเป็นชุมชนในห้องเรียนสำคัญต่อครูอย่างไร ครูจะบรรลุได้อย่างไร •ครูทำอย่างไรนักเรียนจึงจะได้รับการท้าทายพอดี ไม่ยากไม่ง่ายเกินไป •ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะได้เรียนแบบองค์รวง คือทั้ง cognitive, psychomotor และ affective domain

เขียน 23 Sep 2012 @ 11:51 ()


ความเห็น (0)