อนุทิน 114360 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถก้าวข้าม "โลกแห่งวัตถุ" จนทะลุเข้าสู่
    "โลกแห่งจิตใจ" 
  • เมื่อนั้นมนุษย์ทุกคนย่อมเข้าถึงหัวใจของกันและกัน
    มีความรักเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้เขารู้เรา
    ปราศจากการเบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกัน สันติสุขย่อมเกิดขึ้น
    และสันติภาพย่อมตามมา


                                                          ธรรมทิพย์
                                                    ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)