อนุทิน 114356 - mr. ราชันย์ จันทราลักษณ์

ครูศิลปะกับงานศิลป์ที่ทุ่มเท ถ่ายทอดให้นักเรียนรู้จักกับชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ

เด็ก ๆทุกวันนี้สมาธิสั้น เพราะห่างไกลงานศิลป์ หันมาใช้เวลากับ ICT มากเกินไป ซึ่งจริง ๆแล้ว สองสิ่งนี้ควรผสมผสานกัน จะมีความลงตัว นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี แต่ถ้าหากใช้ อันใดอันหนึ่งมากจนเกินไปก็จะไม่สมดุลเกิดข้อดี ข้อเสียขึ้น ICT ใช้ให้เป็นจะเป็นอาวุธที่ดี แต่ถ้าใช้ม่เป็นต้องระวัง การจะใช้สื่อเหล่านี้ได้ควรฝึกการปฏิบัติจากศิลปะจากธรรมชาติจริงก่อน ค่อยพัฒนาขึ้นไป วันนี้นำงานสร้างภาพมาฝากคนที่สนใจศิลปะมาฝากครับ

การสร้างภาพด้วยสีเทียนและสีน้ำ 

การเขียนภาพด้วยสีเทียนและสีน้ำ

เป็นการทดลองด้วยสีและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นภาพและแตกต่างกัน

การเขียนแบบใช้สีโดยทั่ว ๆ ไปจะทำให้เห็นรูปภาพเนื่องจากภาพและพื้นมีสีตัดกัน

อุปกรณ์

1.  สีเทียน       

2.  สีน้ำหรือหมึกดำ    

3.  พู่กัน                      

4.  กระดาษวาดเขียน

ขั้นตอนในการทำการเขียนภาพด้วยสีเทียนและสีน้ำ

1.  ร่างภาพเป็นรูปต่างๆตามต้องการ

2.  ใช้สีเทียนเขียนทับรูปภาพที่ร่างตามที่เราต้องการเช่น ภาพคน สัตว์ ดอกไม้

ผลไม้ หรือภาพทิวทัศน์ลงบนกระดาษและให้เหลือพื้นกระดาษสีขาวไว้

3.  ละลายสีน้ำให้เหลวพอสมควร แล้วใช้พู่กันที่เบอร์ใหม่จุ่มสีแล้วระบายลงภาพ

ให้ทั่วทั้งภาพจะเป็นสีเดียวหรือหลายสีก็ได้ แต่ต้องให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างสีและรูปที่เขียนไว้ สีน้ำที่จะระบายจะติดเฉพาะกระดาษสีขาว ส่วนที่ระบายสีเทียนไว้ สีน้ำจะไม่ติดจะทำให้ภาพที่เกิดขึ้นสวยผสมขึ้น

4.   ในกรณีที่ใช้หมึกดำ ก็เช่นเดียวกับสีน้ำ แต่ต่างกันที่พื้นกระดาษที่เป็นสีขาวนั้นจะเป็นพื้นสีดำทำให้ภาพนั้นเด่นขึ้นมา

 

 

 

 

เขียน 22 Sep 2012 @ 21:09 () แก้ไข 25 Sep 2012 @ 21:34, ()


ความเห็น (2)

ขอชมตัวเองก่อนครับเพราะเพิ่งเล่น เข้าท่าดีนะครับ

-ขอบคุณสำหรับเทคนิคดี ๆคะ เยี่ยมมากเลย ทำได้ง่ายมาก