อนุทิน 114355 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่คิดไว้ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำคือค่ายพลเมืองดี ในค่ายจะประกอบได้กระบวนการจิตตปัญญา การนำศิลปะมาใช้เพื่อการสื่อสารและกระตุกความคิดบวก การนำเทคนิคการสอนแบบjigsawมาบูรณาการให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบระลึกรู้ลมหายใจในขณะที่จิตเป็นสมาธิ ความฟุ้งซ่านจะลดลงถึงจิตสงบ ผู้เข้ารับการอบรมในค่ายจะเริ่มลดการใช้เสียง และไม่อยากพูดคุยกับเพื่อนในขณะแลกเปลี่ยนความคิดในปฏิบัติกิจกรรม และจะเกิดความเข้าใจได้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังทำหรือสิ่งที่เพื่อน คณู กำลังพูดนั้นคืออะไร พร้อมๆกับอาจเกิดความคิดเพื่อจนกระบวนการสร้างความคิดได้เร็วกว่าเพื่อนที่ไม่มีสมาธิในขณะปฏิบัติกิจกรรม

กระบวนการค่ายจะสอนให้ยอมรับการทำงานที่เกิดขึ้นว่าต้องดำเนินไปพร้อมๆกับการภาวนา เมื่อจะทำกิจกรรมใดก็ทำไปแต่เมื่อหยุดกิจกรรมจะรู้สึกอยากอยู่กับการภาวนา เวลาฟังเสียงพูดจิตเป็นสมาธิก็จะสามารถรับฟังสิ่งที่ได้ยินได้อย่างเข้าใจ

และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ปฏิบัติยังคงประคองความรูสึกสงบกาย ใจได้มากขึ้น กิจกรรมที่จะสานต่อความคิดจึงควรเป็นกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นผู้นำ เพื่อเน้นให้เข้าถึงความเป็นผู้นำที่ดีคือการเป็นผู้ตามที่ดีนั่นเอง

การฝึกปฏิบัติเช่นนี้ ต้องอาศัยกิจกรรมที่ร้อยเรียงตามลำดับว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้น ผู้ปฏิบัติคิดอย่างไรจึงจะสืบสานต่อไปยังกิจกรรมใหม่ และท้ายที่สุดคือความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจะถูกรัดไว้ด้วยกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติเองจะเป็นผู้สะท้อน ส่งเสริมกันและกันให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เกิดไมตรีจิตเกิดความรู้สึกกรุณาและเอื้ออาทรต่อกัน อีกทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเสริมให้เกิดทัศนะคติบวก พร้อมกับได้ฝึกแสดงมุทิตาจิตให้กันและกัน

เขียน 22 Sep 2012 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)