อนุทิน 114341 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๒๕๕ |

"การตรวจร่างบทความ"

นักศึกษาจะนำ "ร่าง" มาส่งเรื่อย ๆ บางคนก็ส่งไว้หน้าห้อง บางคนก็เข้ามาส่งในห้องเพื่อรอผลเลย

"ร่าง" จะดูหลัก ๆ จะมี "ชื่อบทความ", "ประเด็นที่นำเสนอ" และ "แหล่งข้อมูลที่ใช้"

การตรวจ "ร่าง" ทำให้ผมจะต้องใช้สมองที่มีอันน้อยนิด คิดตาม ดูแนวความคิด เนื้อหาอยู่ในโจทย์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และให้คำแนะนำกับเขาเพื่อให้เขาได้คิดเอง หากไม่ใกล้จริง ๆ จะไม่ช่วยเกลาคำให้ แต่จะตั้งคำถามให้เขาลองไปคิดมาก่อน

ในชีวิตของคนเรียนหนังสือไม่เก่ง ไม่เคยคิดจะต้องมาใช้สมองทำงานขนาดนี้ เป็นสิ่งที่เหนือความคาดฝันจริง ๆ

เขียน 22 Sep 2012 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)