อนุทิน 114332 - Sine . Zine

Sine . Zine

ใครเข้าใจคำว่า "อัตลักษณ์" บอกหน่อยค่ะ??

เขียน 22 Sep 2012 @ 09:51 () แก้ไข 22 Sep 2012 @ 22:55, ()


ความเห็น (3)

อัตลักษณ์ คือ ลักษณะ หรือ สิ่งที่มี หรือ สิ่งที่จะทำให้เกิด ในตัวตนของคนคนนั้น หรือ กลุ่มนั้น

เช่น เอกลักษณ์ ของ โรงเรียน เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ความสะอาด ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ

อัตลักษณ์ (ของนักเรียน) ....อ่านคล่องเขียนคล่อง ลายมือสวย ใช้คอมพิวเตอร์ได้ เล่นดนตรี - กีฬาได้

เขียนเมื่อ 

ขอเสริมนะครับ

อัตลักษณ์ ถ้าพุดง่าย ๆ ก็คือ จุดเด่นของคุณนะครับ

คิดว่าสิ่งไหนทำได้ดีมากที่สุด ในตัวคุณนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ งง กับ อัตลักษณ์มานาน