อนุทิน 114317 - krutoiting

krutoiting

นักเรียนมัธยมที่รร.นี้เป็นเด็กคัดพิเศษ มีหลายรูปแบบ แต่ความเอาใจใส่ของครูผู้สอนศิลปะและเล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างสุนทรียภาพให้กับเด็กนั้นจะช่วยลดปัญหา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ และจินตนาการที่ดี รวมทั้งช่วยปรับสมดุลทั้งทางกาย และความคิดจิตใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ความเอื้ออาทร และแบ่งปันให้กันและกัน การรู้จักให้การช่วยเหลือเพื่อนๆ การเสียสละให้ผู้อื่นก่อน และอารมณ์ขัน ที่นอกจากเพิ่มความสุขและเปิดทางให้เด็กให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องมาใช้ชีวิตท่ามกลางมาตราฐานและตัวชี้วัดที่กดดันทั้งครูผู้สอน และความรู้สึกของเด็กๆ

เขียน 21 Sep 2012 @ 23:47 ()


ความเห็น (0)