อนุทิน 114298 - นีโอ..เบเกอรี่

หากเป็นเด็กก็จะบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบ แต่กับคนที่เรียกตัวเองว่า นักวิชาการ ปัญญาชนคนมีความรู้สูงกว่าชาวบ้านนั่นนะ ...ต้องให้บอกซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ...ไม่รู้จักคำว่า กาลเทศะ หน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งตัวเอง. ต้องมีหนังสืออัญเชิญมาก่อน ไม่งั้นไม่มาประชุม พูดออกมาจได้...ถึงว่าบ้านเมืองท่ีมีนักวิชาการมากอย่างประเทศไทยจึงไม่เจริญทันประเทศอื่นเพราะรอหนังสือเชิญมาก่อนถึงทำงานได้

  ~____~

เขียน 21 Sep 2012 @ 18:38 () แก้ไข 21 Sep 2012 @ 18:38, ()


ความเห็น (0)