อนุทิน 114294 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๒๕๒ |

"ข่าวการเมืองภายใน"

ออกมาจากป่า พบว่า มหาวิทยาลัยได้อธิการบดีใ่หม่แล้ว เป็น "คนใน" ดั้งเดิม น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกันยกใหญ่ในระดับบริหารทีเดียว โปรดติดตามชมตอนต่อไป

อีกข่าว ชื่อของอาจารย์ประจำหอพักที่เปิดรับสมัครปรากฎตัวแล้ว กลายเป็น "ภรรยาของผู้ช่วยคณบดีที่คณะ" เวรกรรมแท้ ๆ หากทำงานดีก็ดีไป หากไ่ม่ดี เวลาจะไม่ต่อสัญญา รองฯ จะกล้าไหม

ระบบอุปถัมภ์มันช่างเลวร้าย ทำลายองค์กรเหลือเกิน ;(...

เขียน 21 Sep 2012 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)