อนุทิน #114272

| อนุทิน ... ๓๒๔๘ |

"ชีวิตหนึ่ง"

...

เราเดินทางผ่านมาครึ่งชีวิต
เราเดินทางพิชิตความนึกฝัน
เราเดินทางค้นหาความผูกพัน
เราเดินทางผ่านวันอันผันแปร

ฤดูกาลผ่านเลื่อนดูเคลื่อนคล้อย
ใบไม้ปลิวล่องลอยตามกระแส
สายลมพัดลอยผ่านความผันแปร
นี่เป็นแค่ชีวิตหนึ่งซึ่งเดินทาง

...

หอพักนักศึกษาอันไกลโพ้นจากตัวเมืองเชียงใหม่

๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ครึ่งชีวิตเองเหรอ ชลัญว่า ค่อนชีวิตแล้วมั้ง

ถ้าผมอายุ ๑๐๐ ปีมั้ง 555