อนุทิน 114252 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2555

โรงเรียนบ้านนาลับแลงได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ หัตถกรรม ประจำปี 2555 โรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.1-3 และกิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ป.1-3

วันที่ 20-21 กันยายน 2555

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มอบรมการประกอบหุ่นยนต์เพื่อฝึกการประกอบหุ่นยนต์ และเรียนรู้พื้นฐาน การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จะเป็นภาคปฎิบัติ การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ซึ่งจะเป็น พื้นฐาน ของการควบคุมมอเตอร์ในการบังคับหุ่นยนต์ ต่อไป

เขียน 20 Sep 2012 @ 19:05 () แก้ไข 02 Nov 2012 @ 17:13, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยกับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน และได้ไปต่อ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ Blank ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณพี่ Ico24 ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 2556 ..happy new year 2013..

"อิ่มสุข ทุกข์หมด"
การทำตนให้มีความสุขทั้งกาย

และใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์

หลงเหลืออยู่ในกายและใจตนเลย

"When happiness comes,

 misery goes away" -
If one increases the feeling of happiness

 in one’s mind and body every day,

one’s misery will be reduced.

Then one day not the slightest

traces of misery will remain in

one’s body and mind.

Vikrom Kromadit