อนุทิน 114241 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

บันทึกความรู้สึก ต่อหน่วยงานสื่อของแผ่นดิน กสทช. ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

เจริญธรรม มายัง ทีมทำงาน สื่อคุณธรรม และ ผู้รักสัจจะ ตั้งใจผลิต " สื่อสร้างสรร ขยันช่วยสังคม ระดมบุญคุณธรรม " ทุกท่าน ทุกคน

      จากการที่ประเทศไทย มีหน่วยงาน กสทช. มาดูแลสื่อแผ่นดินตามกฏหมายได้ระยะหนึ่ง ได้เริ่มแสดงบทบาทชัดเจตนาแล้วว่า แนวทางในการนำพา ของ หน่วยงานนี้ มีทิศทางพาก้าวเข้าไปในวงจรทุนนิยมสามานย์อย่างชัดเจน โดย ได้มองข้ามต้นทุนคุณธรรมที่มีอยู่ในสังคมโดยสิ้นเชิง จากข้อสังเกตุ ที่ ขณะนี้ กลุ่มศาสนาหลาย ๆ แห่ง เช่น กลุ่มศิษย์หลวงตามหาบัว กลุ่มสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มสังฆทานธรรม ฯลฯ ที่เริ่มแสดงปฏิกิริยาให้สติ...อย่างสงบ หากทรงพลัง 

      อีกทั้งหน่วยงาน กสทช. ได้แสดงจุดยืน ที่จะไม่อาศัยลำแข้งตนเอง ไม่คิดที่จะหายใจด้วยตนเอง ซึ่งสังเกตุจาก แนวทางความคิด และแนวการกระทำ โดย คนทำงานหน่วยงานนี้ โดย เชื่อว่า เขาไม่สามรถรู้เท่าทัน หากเส้นทางในการก้าว แจ่มชัดว่า เป็นการก้าวไปสู่การหลงยินดี เพื่อพึ่งจมูกคนอื่นหายใจ พึ่งเทคโนโลยีของต่างชาติทั้งระบบอย่างเต็มใจ เรียกได้ว่า กำลังยกสื่อของประเทศ ไปเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติเขา อย่างเต็มใจ โดย หลงว่า นั่นแหละ คือ การพัฒนาไปสู่โลกไอที ที่ทันสมัย ในยุคโลกไร้พรมแดนเสมอ ทัดเทียมสื่อต่างชาติ 

      เหมือนกับคำโก้ ๆ ที่โลกทุนนิยมสามานย์นำมาตอกย้ำ ให้บรรดาคนที่หลงเดินตามก้นต้อย ๆ ฝังรากลึกมานาน ว่า โลกไร้พรมแดน ทำให้นับแต่ แวดวงหน่วยงานปกป้องเขตแดนแว่นแคว้นแผ่นดิน หน่วยงานวงการการค้า-การขาย มีการเปิดการค้าเสรี ตลอดจนด้านการศึกษา ฯลฯ ให้เสมือนว่าเป็นคนทันสมัย ด้วย โลกไร้พรมแดนใจกว้าง... นั่นแหละ โดยแท้ ก็คือ ได้ถูกทุนนิยมสามานย์กลืนจนสิ้น

      รูปธรรม ในการยอมก้าว...ที่สรุปมานี้ คิดว่า ไม่ได้เกินจริง เช่น นโยบาย ที่จะทิ้ง ระบบอนาลอคไปสู่ดิจิตอล รูปธรรมนโยบายที่ออกมาแล้ว ด้านทีวี คือ จะทิ้งระบบอนาลอค ก้าวไปสู่ดิจิตอล ไม่เกินปี ๒๕๕๘ ส่วนในฝั่งวิทยุ เท่าที่ถาม กสทช.บางคน ก็มีทิศทางเดียวกัน ฯลฯ โดย เขาเชื่อตามพื้นฐานเพียงว่า ระบบดิจิตอลจะแก้ปัญหารบกวนกันและกันได้ และ สามารถเป็นทางเลือกให้มีจำนวนคลื่นได้มากกว่า หากไม่ได้คิดในผลเสียว่า นี่...เท่ากับผลักดันประเทศให้ต้องไปจัดหาเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาบริหารจัดการภายใน ๑๐๐ % 

      ทั้งไม่ได้คิดถึงด้านความมั่นคงของชาติในอนาคต

      และ ในการพัฒนาแบบนี้นั้น การจะรองรับระบบโดยสมบูรณ์ ก็ต้องอาศัย ระบบดาวเทียม เป็นหลัก ทั้ง กสทช. ได้เริ่มมีการพูดคุยกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะให้ติดตั้งเครื่องเสียง เครื่องรับสื่อในรถยนต์ ในแบบดิจิตอลนี้ด้วย เฉก เช่นนี้ กระบวนการจัดการ ระบบทุกอย่างก็จะต้องไปยื่นขอ...ตามระบบ ระเบียบ กรอบ.. ใบอนุญาต ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ก็จะเป็นได้ตามที่ กสทช. จัดช่องทางเดินให้กับประชาชนทั้งแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว โดย ภาคประชาชน ภาคมหาชนจิตอาสา ฯลฯ ก็จะต้องกลายพันธ์ไปสู่โหมดทุนนิยมสามานย์ ที่จะต้องมีการลงทุน มีการถอนทุน มีการค้า โดย ทำลายระบบการให้ ระบบน้ำใจ ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานที่งดงามแห่งอารยะธรรมมนุษยชาติ

      ((( ตราบาป ครั้งใหญ่นี้ จะเหมือนกับเมื่อครั้ง การทำลายเจตนาแห่งความเป็นวิทยุชุมชน ด้วยพยายามอ้าง และหาเหตุผล เพื่อจะให้มีโฆษณาหารายได้ โดย สมัยนั้น รัฐบาล มีการตั้งหน่วยงาน เฉพาะกิจ โดย มติ ครม. ชื่อ กกช. เพื่อให้มาทำงานแทน กรมกร๊วก กับ กรมไปรษณีย์ ที่ไม่กล้ากระทำเอง ด้วยรู้แก่ใจว่า หากทำจะมีความผิดติดตัว ในช่วงที่ กฏหมายลูก พร้อมหน่วยงานตัวจริงยังไม่เกิด ซึ่ง นั่นคือ การทำลายภูมิปัญญา ทำลายจิตวิญญานการเป็นผู้ให้...ของสังคม โดย สิ้นเชิง ฯลฯ และ ครั้งนี้ กสทช. อันเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ โดยตรง กำลังกระทำบาปใหญ่ ต่อแผ่นดินครั้งใหญ่ อีกครั้งหนึ่ง )))

      ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ สมมุตว่า หากอนาคตโลกเกิดมีวิกฤติภัยธรรมชาติ เจ้าระบบดิจิตอล โดยมาก จำต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างชาติ และ จำต้องพึ่งดาวเทียม สมมุติ ภัยธรรมชาติร้ายแรง ทำให้ต้องขาดการเชื่อมต่อ จากระบบดังกล่าว ที่เกิดขัดข้อง มีปัญหา หายนะย่อมเกิดแก่แผ่นดินโดยไม่สามารถแก้ไข หรือ รองรับได้ โดยแท้ ถ้าหากทิศทางในระบบสำรอง..ที่สามารถรองรับวิกฤติปัญหาแบบอนาล็อค ที่ใช้งานมานานลดบทบาทลง หรือ จนกระทั่งขาดการสนับสนุนแบบต่อเนื่อง โดย กสทช. ที่มุ่งพยายาม จะไม่ใส่ใจ ไปจนยกเลิกใช้ ระบบอันเป็นพื้นฐานมาอย่างยาวนาน โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ที่กล่าวมาก็เพียง ตั้งข้อสังเกตุไว้ ก็หวังว่า จะเป็นการให้สติให้ กสทช.รู้เท่าทัน และหาทางปรับตัวให้เกิดได้ หรือ อย่างน้อยให้ฝั่งต้นทุนคุณธรรมทางสังคมได้นำมาใช้ประโยชน์ คล้องใจ ก็จักเป็นคุณูปการต่อแผ่นดิน

เขียน 20 Sep 2012 @ 16:21 () แก้ไข 03 Oct 2012 @ 16:56, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อ่าน กรอบจริยธรรมของ กสทช.อังกฤษ (Ofcom) ในเรื่องการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน แล้วหันมามอง กสทช.ไทย

http://www.ofcom.org.uk/files/2011/08/expensespolicy.pdf

เขียนเมื่อ 

ความสำคัญ ของ สื่อสร้างสรร ขยัน ช่วยสังคม ระดมบุญคุณธรรม ที่ หน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดิน หรือ กสทช. เข้าไม่ถึง

จึงขอบ่นให้ประชาชน คนอ่าน ช่วยกันรับรู้ และ ให้ตรองคิดพิจารณาว่า... การทำงานของ สื่อคุณธรรม

เป็นไป เพื่อเพิ่มน้ำหนักคุณธรรม.. " โลกทุกวันนี้ ขาดแคลนที่สุด คือ ธรรมะ " เป็นไป เพื่อเพิ่มน้ำหนักคำครูบาอาจารย์ "หากศีลธรรมไม่กลับมา โลกา จักวินาศ " เป็นไป เพื่อเพิ่มน้ำหนัก สถาบันการศาสนา เป็นหนึ่งในสามสี บนผืนธงไตรรงค์ ที่หน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดิน เช่น กสทช. อาจมองข้าม โดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงบั่นทอนการทำงานเผยแพร่...

และ เป็นไป เพื่อเพิ่มน้ำหนักการตัดสินใจ ด้วยที่ผ่านมา ภาครัฐ หรือ หน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดิน ก็ไม่ได้ช่วยลงทุนอะไรใด ๆ ให้กับสื่อคุณธรรมภาคประชาชนเลย โดยมาก องค์กรทางด้านพระศาสนา แต่ละแห่ง ซึ่งต่างเสมือนต้นไม้เล็ก ต้นไม้ใหญ่ บนยอดเขาสูงเพื่อเอาภาระโลก โดยค่อย ๆ คายน้ำลงมาให้อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นมหานที หล่อเลี้ยงโลก ได้ตั้งใจดำเนินการเองทั้งสิ้น

โดยสื่อคุณธรรม.. พร้อมที่จะเอาภาระแผ่นดิน เอาภาระจิตวิญญานมหาประชาชน ด้วยตนเองด้วยดีตลอดมา หากเพียงหน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดิน ไม่มีเจตนาขัดขวาง หรือ ห้าม ก็จักเป็นเบื้องต้นในการได้ช่วยทำให้การเผยแพร่พระศาสนาเดินหน้าต่อไปได้

จะกล่าวไปใย หากในอนาคต อาจจักได้ฉุกคิด และหันมาผดุงจิตวิญญานสังคม เกิดการส่งเสริม ฯลฯ

บัดนี้ นอกจากไม่ส่งเสริมแล้ว ยังออกกฏหมาย (๑๙ กันยายน ๒๕๕๕) ที่ขัดขวาง ริดรอน การกระจายเสียง เท่ากับบั่นทอน งานเผยแพร่คุณธรรมอันเป็นภาระกิจสำคัญที่ช่วยโลก ช่วยความพร่อง ที่แผ่นดิน ขาดแคลน...

จึงต้องขอ " บ่น " ผ่านทุกคน เพื่อส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดินเห็นคุณค่า สัมผัสแท้ถึงมหากุศลเจตนา ก็ขอเปิดเผยความในใจให้คนอ่าน ช่วยกันหาทางคุ้มครอง ขวนขวายใฝ่ใจธรรมะ ซึ่งก็จะได้ช่วย ให้สติ กับ หน่วยงานที่ดูแลสื่อแผ่นดิน ที่ชื่อ กสทช.ได้ตรองคิดอีกครั้ง ตั้งสติอีกหน จักได้ปรับเปลี่ยนท่าที " ให้เห็นความสำคัญ ในความสำคัญ " อีกหนทางหนึ่ง

เจริญธรรม

เขียนเมื่อ 

ช่วงนี้ คำศัพท์ว่า " ช่วงเปลี่ยนผ่าน " มักจะมีให้เห็น ให้ได้ยิน และ หน่วยงานของรัฐ ฯ ก็จะนำออกมาใช้บ่อย ๆ หากเมื่อซูมเข้าไปดูพฤติกรรม โดยมาก... ล้วนเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การตกเป็นทาสทุนนิยมหนักยิ่งขึ้นทั้งสิ้น

ลักษณะการเปลี่ยนผ่านที่พึงประสงค์ น่าจะ...เป็นไท ลักษณะการเปลี่ยนผ่านที่พึงประสงค์ต้องเปลี่ยนจากความไม่ดี มาสู่ความดี ลักษณะการเปลี่ยนผ่านที่พึงประสงค์ต้องจากการเอา สู่ การให้ ลักษณะการเปลี่ยนผ่านที่พึงประสงค์ต้องจากมิจฉาทิฐิ สู่ สัมมาทิฐิ ฯลฯ

ลักษณะที่พึงประสงค์ ของคำว่า " ช่วงเปลี่ยนผ่าน " จึงจักเกิดคุณค่า...เกิดประโยชน์ตน - ประโยชน์ท่่าน - ประโยชน์สังคม - ประโยชน์โลก