อนุทิน #114209

ความรับผิด ไม่เกิดขึ้นได้ ด้วยยังไม่รู้ว่าตัวเองผิด

ความรับผิดชอบ จะเกิดขึ้น ต้องฝึกให้รับรู้ ตระหนัก และขี้แนะถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้น

ความชอบ เกิดขึ้นด้วยปัจจัย สองประการคือ ชอบเอง กับ ทำอะไรก็ชอบไปหมด

ดังนั้น ในเืรื่องของ ความดีความชอบ ควรจะคิด ทำ ในสิ่งที่ดีงาม ความดีปรากฎ ความชอบก็จะตามมาเอง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)