อนุทิน 114191 - 03 รณชัย ทองน้อย

การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป

เขียน 19 Sep 2012 @ 20:31 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 19:11, ()


ความเห็น (1)

  • อาจารย์ไม่รู้ว่าจะให้คะแนนอนุทินไหน เพราะทุกเรื่องไม่ใช่อนุทินที่จะต้องเขียนบันทึกประจำวันว่า วันเดือนปีและเวลานั้นๆ มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา ซึ่งต้องมีรายละเอียดตามสมควร  และเรารู้สึกนึกคิดอย่างไร
  • ให้รวม 5/10