อนุทิน 114163 - prapaslibrary

prapaslibrary
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เหมือนมีอะไรติดขัดไม่รู้จะเริ่มอะไรแต่สิ่งที่อยู่ในใจคือเล่นเน็ตให้หัวสมองรับรู้ก่อนถึงจะจัดสรรงานที่รอยู่ให้เป็นตามลำดับการได้เริ่มเขียนรายการที่จะทำในแต่ละวันนั้นย่อมจะสำเร็จได้ตามที่ตั้งไว้  

ที่มารูปภาพhttp://www.google.co.th/imgres?start=78&um=1&hl=th&biw=1280&bih=774&tbm=isch&tbnid=eaJkD14nwGaC7M:&imgrefurl=http://region3.prd.go.th/KM/what-is-km.php&docid=W2yJV5G2Q_8BcM&imgurl=http://region3.prd.go.th/KM/images/explicit-tacit-knowledge.jpg&w=380&h=267&ei=dEVZULDWMcTtrQffwoGIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=965&vpy=18&dur=79&hovh=188&hovw=268&tx=161&ty=107&sig=110855114170284800066&page=4&tbnh=130&tbnw=168&ndsp=30&ved=1t:429,r:23,s:78,i:78">http://www.google.co.th/imgres?start=78&um=1&hl=th&biw=1280&bih=774&tbm=isch&tbnid=eaJkD14nwGaC7M:&imgrefurl=http://region3.prd.go.th/KM/what-is-km.php&docid=W2yJV5G2Q_8BcM&imgurl=http://region3.prd.go.th/KM/images/explicit-tacit-knowledge.jpg&w=380&h=267&ei=dEVZULDWMcTtrQffwoGIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=965&vpy=18&dur=79&hovh=188&hovw=268&tx=161&ty=107&sig=110855114170284800066&page=4&tbnh=130&tbnw=168&ndsp=30&ved=1t:429,r:23,s:78,i:78

เขียน 19 Sep 2012 @ 11:12 () แก้ไข 21 Jan 2013 @ 13:51, ()


ความเห็น (0)