อนุทิน 114162 - ภูคา

ภูคา

วันนี้บอกเด็กว่่า การดำรงชีวิตของเราทั้งเรื่องของการทำงาน การเข้าสังคม สิ่งที่จำเป็นต้องใช้กับเป็น ศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ ศิลปะในการพูด การสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ ศิลปะในการทำงานให้มีความสุข ศิลปะในการอยู่ร่วมกันในสังคม ศิลปะในการใช้ชีวิตคู่และครอบครัว เพราะบางครั้งเรามีเหตุผลที่ดี เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าไม่มีศิลปะในการสื่อสาร บางคร้้งอาจทำให้เกิดโทษกับตนเองและคนรอบข้างได้ ดังนั้น ควรมีวิทยาศาสตร์(เหตุผล)เป็นพื้นแล้วใช้ศิลปะที่เหมาะสมในการสื่อ

เขียน 19 Sep 2012 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)