อนุทิน 114121 - P. Rinchakorn

P. Rinchakorn

                  พระพุทธเจ้าทรงแสดงฐานะของพ่อแม่ไว้ว่า

                  ๑. เป็น พระพรหม เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้สร้างชีวิตให้กับลูก แล้วก็เป็นผู้เลี้ยงลูก เป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่ลูก

                  ๒. เป็น บูรพาจารย์ ของลูก คือ เป็นครูอาจารย์คนแรก สอนตั้งแต่ กิน ดื่ม นั่ง นอน เดิน พูด ทุกอย่างที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต หรือ เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองต่อไป

                  ๓. เป็น อาหุไนยบุคคล ของลูก ‘อาหุไนยบุคคล’ นี้เป็นคำเรียกพระอรหันต์และพระอริยะทั้งหลาย ในสังคมไทยจึงเรียกพ่อแม่ง่ายๆ ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูก คือ มีคุณธรรม อย่างน้อยท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อลูก รักลูกด้วยใจจริง ไม่มีอะไรเคลือบแฝง

                  ฐานะทั้ง ๓ ประการนี้ถือว่าเป็นสำคัญ ขอย้ำอีกครั้งว่า หนึ่งเป็นพระพรหม สองเป็นบูรพาจารย์ สามพระอรหันต์ของลูก

                                              พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). คูมือชีวิต. หน้า : ๑๐๐.

เขียน 18 Sep 2012 @ 13:24 () แก้ไข 18 Sep 2012 @ 15:51, ()


ความเห็น (2)

ร่วมรำลึกพระคุณอันสุดประมาณมิได้ของบุพพการีค่ะ

เขียนเมื่อ 

  ขอบพระคุณ คุณปริมและอาจารย์พี่ใหญ่ มากครับ

      ขอบคุณภาพสวย ๆ ที่ อาจารย์พี่ใหญ่นำมาฝากมากครับ