อนุทิน 114118 - dejavu monmon

เกษียณอายุปลอม...ใกล้เดือนตุลาอีกแล้ว เหล่าพี่ๆ ข้าราชการจำนวนหนึ่งต้องเกษียณอายุ หลายคน ออกไปทำหน้าที่แจกของส่องตะเกียง หลายคนออกไปหาสิ่งที่เตรียมไว้หลังเกษียณเช่น ปลูกผักปลูกหญ้า แต่หลายคน ไม่รู้จะไปไหน จึงเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยนี้ ก่อนนั้นตนเคยรังเกียจนักหนา) บางคนเข้าโครงการเออรี่ แ่ต่ก็ได้รับว่าจ้างจากมหาวิทยาลัยให้มาทำงานต่อ / คนมีความสามารถสูง มีประโยชน์ต่อสังคม ไปอยู่ที่ใดก็ไม่คลาดแล้วงาน

เขียน 18 Sep 2012 @ 09:09 () แก้ไข 18 Sep 2012 @ 09:10, ()


ความเห็น (0)