อนุทิน 114106 - พีรวัศ กี่ศิริ

..ในขณะที่ขบวนการลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ หรือยังไม่มีขบวน (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช-go-to-know)
เขียน 18 Sep 2012 @ 01:02 ()


ความเห็น (0)