อนุทิน 114106 - พีรวัศ กี่ศิริ

  ติดต่อ

..ในขณะที่ขบวนการลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ หรือยังไม่มีขบวน (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช-go-to-know)
  เขียน:  

ความเห็น (0)