อนุทิน #114106

..ในขณะที่ขบวนการลดความเหลื่อมล้ำยังไม่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ หรือยังไม่มีขบวน (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช-go-to-know)
เขียน:

ความเห็น (0)