อนุทิน 114105 - พีรวัศ กี่ศิริ

ขบวนการสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีนวัตกรรม และความคล่องตัวสูงมาก (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช-go-to-know)
เขียน 18 Sep 2012 @ 01:02 ()


ความเห็น (0)