อนุทิน 114102 - krutoiting

krutoiting

พรุ่งนี้ไปเฉลิมพระเกียรติ โครงการแก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทำไมเพิ่งมาคิดทำ อันที่จริงปัญหาสังคม เช่นนี้ก็กระทบปัญหาประชากรเช่นนี้ รวมถึงปัญหาเศรษฐศาสตร์ หากจ้องแต่จะบรรยายความรู้อย่างเดียวไหนเลยจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเจ้าตัวทั้งหลาย อยากให้มีการปรับกิจกรรม มองเห็ฯการทำงานที่ดูเหมือนจะร่วมมือกันดีมาก แต่มันคนละท่อนกันเช่นนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นความแตกต่างและความสามารถของผู้ดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังแสดงให้เห็ฯความแตกต่างในคุณภาพด้วย จึงน่าจะได้มาคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน แม้ว่าเราจะถูกเชิญให้ทำหน้าที่วิทยากรรับเชิญ แต่ไม่ใช่ไง งานไม่ใช่ เราต้องการทำงานร่วมกัน ให้ทุกกิจกรรมที่แต่ละคนรับผิดชอบนั้นได้เอามาวางเรียง แล้วเอาส่วนผสมใส่ลงไปให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไหลลื่นออกมาจากท่อด้วยกระบวนการค่าย สร้างทั้งความตระหนักรู้ การยอมรับ การสะท้อนคุณค่าในตัวเอง รวมทั้งหิริโอตัปปะและความเป็นผู้เคร่งในศีล 5 หรือในพื้นฐานทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่ การทำงานเดียวกัน เป็ฯท่อนๆๆๆ และขาดการเชื่อมโยง อย่าเข้าใจว่าผู้เข้ารับจะสามารถเข้าใจได้80% ทุกคนนะ นั่นมันเรื่องหลอกรายงาน หากจะให้ได้จริงต้องมุ่งมั่น และติดตาม รอดูผลการเข้ารับการฝากครรภ์ก็ได้ ถ้ามันลดลงสัก50% ก็จะดี และพรุ่งนี้จะทำให้ดีที่สุด รวมทั้งจะเอากาวไปติดเชื่อมความคิดของผู้รับด้วย ส่วนผู้ให้บางครั้งอาจมีปัญหาด้านชามันล้นซะแล้ว ก็ปล่อยให้มันล้นไป

เขียน 17 Sep 2012 @ 23:34 ()


ความเห็น (0)