อนุทิน 114073 - dejavu monmon

dejavu monmon

คนเหนือคนทางวิชาการ - ผมนัี่งอ่านระเบียบปฏิบัติในการประเมินผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทำให้ได้ข้อคิดว่า นักวิชาการนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้ว แต่เป็นคนเหนือคน เพราะบางคนรับเงิน ๓ ตำแหน่ง ตำแหน่งแรกคือ บริหาร ตำแหน่งที่สองคือ อาจารย์ ตำแหน่งที่สามคือ ทางวิชาการ ถ้าทำด้วยมันสมองและสองมือของตัวเองได้ เขาไม่ใช่คนธรรมดาเสียแล้ว เฉพาะงานวิชาการ ต้องผลิตตำรา เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย บทความ งานแบบนี้ไม่ใช่งานฉาบฉวย - ผมคงต้องไปหัดตัดยางที่สงขลาซะแล้วละ เพราะผมไม่เก่งพอจริงๆ

เขียน 17 Sep 2012 @ 09:13 ()


ความเห็น (0)