อนุทิน 114072 - นางสาวรุจิรา สุยะเหล็ก

  ติดต่อ

การเรียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 มีเอกสารเกี่ยวกับการเรียนวิชาการจัดการความรู้ และองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเอกสาร เรื่อง คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. การบริหารความรู้ เอกสารฉบับนี้สามารถอ่านและนำความรู้มาเข้าสอบค่ะ วันนี้เพื่อนๆ นำเสนอเค้าโครงวิจัยอย่างตั้งอกตั้งใจ เตรียมพร้อมมาดีมากค่ะ สู้สู้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)