อนุทิน 114062 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๔๕. ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล

ประชาคมอาเซียนและความเป็นสากล น่าจะต้องเรียนรู้จากกระบวนการสังคมวัฒนธรรมของสะไภ้อินเตอร์ของภาคอีสาน และอีกหลายแห่งของประเทศ ว่าคนมีการศึกษาไม่มาก แต่เขาสามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งทางสังคมวัฒนธรรม กระทั่งเกิดครอบครัว ชุมชน และพลเมืองของสังคมโลกอีกแบบแผนหนึ่ง ด้วยการเคลื่อนย้ายและแต่งงานกันข้ามชาติ ซึ่งยกระดับการเป็นอยู่และสร้างทางออกจากแรงกดดันต่างๆของเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันได้ด้วยตนเอง อย่างน่าสนใจด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมชาติและครอบคลุมการสนองตอบต่อคนระดับล่าง(มากกว่าแนวคิดให้สังคมทั้งประเทศลงทุนสร้างคนส่งออก ๗ วิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะสร้างให้ตนเองให้พอก็ยากอยู่แล้ว ก็กลับลงทุนทั้งสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มคนส่วนน้อยที่โอกาสมากอยู่แล้วกลับยิ่งมีโอกาสมากยิ่งขึ้นไปอีก)ได้อย่างไร

เขียน 16 Sep 2012 @ 23:32 () แก้ไข 19 Sep 2012 @ 00:43, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียกว่าพื้นฐานขายังไม่ยอมบำรุงให้แข็งแรง แต่เตรียมจะวิ่งแข่งเสียแล้วนะคะ