อนุทิน 114028 - ยายธี

ยายธี

"ต้นไม้"..เปรียบดัง..ปอด..ของโลก..ปอดเป็นอวัยวะ สำคัญของสัตว์และคน..ปราศจากปอด..คงหมดลมหายใจ...และคงหมด..ความธรรมดา..ธรรมชาติ..ไป..ชั่วกาลปวสาน...

เขียน 16 Sep 2012 @ 14:33 ()


ความเห็น (0)