อนุทิน 113984 - พัดศรีเรือง

ร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น เที่ยวชมงานประเพณีเดือนสิบวันขนมลา ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ปากพนัง
เขียน 15 Sep 2012 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)