อนุทิน 113963 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

ใบงานที่ ๑ (วิชาทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง)

 ให้นิสิตชั้นปีที่ ๓ คฤหัสถ์ภาคพิเศษ ไปหาข่าวมา ๑ ข่าว(จาก นสพ., TV...ฯลฯ)แล้วสรุปประเด็นและให้เขียนเชื่อมโยงว่าเนื้อหาข่าวนั้นคือทฤษฎีว่าด้วยสังคมหรือทฤษฎีว่าด้วยการเมืองอะไร? ของใคร? และในปัจจุบันสังคมไทยยังใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด?
 วันนี้ขออนุญาตสั่งงานทางสื่อ เนื่องจากพระอาจารย์ไปเปิดงานเรื่องอบรมสื่อฯ ที่ต่างอำเภอ
เขียน 15 Sep 2012 @ 10:29 () แก้ไข 18 Sep 2012 @ 13:50, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นมัสการท่าน ได้ลองใช้ใน classstart.org ไหมครับ

ท่านอาจารย์สมัครแล้ว แต่ใช้ยังไม่ได้เลย ทำไม่เป็น....