อนุทิน 113956 - ภูสุภา

  ติดต่อ

First dinner outside the dorm, the time taking a walk to somewhere.

I had never walked to any place since last three months!

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ยังเดินหลงทางอยู่ ยังต้องมีคนพาไปที่กินและพากลับหอพัก..